Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

Archive for the ‘Media สื่อของมูลนิธิผู้หญิง’ Category

วันนั้นฉันอยู่ไหน……เรื่องเล่าสึนามิ ของเด็กอันดามัน

วันนั้นฉันอยู่ไหน……เรื่องเล่าสึนามิ ของเด็กอันดามัน

(Where was I that day? … Tsunami a story told by Andaman Children

book15

เนื้อหาหนังสือ :

เนื้อหาในหนังสือเป็นเรื่องเล่าจากความรู้สึก และบันทึกของเด็กๆ จากชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นสึนามิ ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิผู้หญิงให้กับเด็ก ๆ ทั้งที่โรงเรียน ที่วัด ที่บ้านถาวร และจากการจัดค่าย เขียนสื่อด้วยมือเด็ก ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เด็กๆ ที่เป็นผู้ประสบภัยและเด็กๆ ในพื้นที่ที่เกิดเหตุภัยพิบัติคลื่นสึนามิ มีโอกาสได้บอกเล่าความรู้สึก สะท้อนความคิดของตน ผ่านภาพวาดอันสวยงาม

ภาพปก 4 สีสวยงามขนาด A4

ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน

ผู้สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิผู้หญิง

โทร.02 435 1246, 02 433 5149

อีเมล : ffw@womenthai.org

หรือสนับสนุนค่าพิมพ์ได้ในราคาเล่มละ 200 บาทได้ที่มูลนิธิผู้หญิง

โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิผู้หญิง” 038-2-18085-2

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร หรือ เช็ค

หรือธนาณัติ สั่งจ่าย “มูลนิธิผู้หญิง” ตู้ปณ. 47 บางกอกน้อย 10700

ชีวิตที่หลงเหลือ กับรอยยิ้มหลังหยาดเลือด เรื่องราวของหญิงสามจังหวัดภาคใต้

ชีวิตที่หลงเหลือ กับรอยยิ้มหลังหยาดเลือด เรื่องราวของหญิงสามจังหวัดภาคใต้

ผู้เขียน ศิริพร สะโครบาเน็ค

book13

เนื้อหาหนังสือ :

“สวัสดี ซาลามัตปาตี

เราอยู่ร่วมกัน เรามาเล่นด้วยกัน

ไม่ว่ามาจากไหน เราเป็นคนไทยด้วยกัน

ไม่ว่าพุทธ คริสต์ อิสลาม ต่างสอนให้เราเป็นคนดี

ให้เราอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี”

เรื่องราวชีวิตที่เหลืออยู่ ของหญิงสามจังหวัดภาคใต้ ท่ามกลางความขัดแย้ง สูญเสีย ที่ไม่มีที่ท่าว่าจะสิ้นสุด ภายหลังการสูญเสียบุคคล อันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับมา สิ่งที่เหลือคือความโศกเศร้า ภาระอันหนักหน่วงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และการถูกตีตราว่าเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ…

การได้พูดคุยสื่อสารกับคนที่ตั้งใจรับฟัง และเห็นความสำคัญของปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ จึงเป็นหนทางหนึ่งให้ความทุกข์ท้อที่อัดแน่นอยู่ ภายในได้เบาบางลง เรื่องราวมากมายและข้อเท็จจริงในอีกแง่มุมหนึ่ง จึงได้ถูกถ่ายทอดเพื่อสื่อสารกับสังคม เพียงหวังว่า จะเกิดความเข้าใจกัน ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และสันติสุขจะกลับคืนมา

รวมทั้งหมด 84 หน้า

ราคา 80 บาท

ปีที่พิมพ์ 2548

ผู้สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิผู้หญิง โทร.02 435 1246, 02 433 5149

อีเมล : ffw@womenthai.org

หรือสั่งซื้อได้ที่มูลนิธิผู้หญิง

โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิผู้หญิง” 038-2-18085-2

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร หรือ เช็ค

หรือธนาณัติ สั่งจ่าย “มูลนิธิผู้หญิง” ตู้ปณ. 47 บางกอกน้อย 10700

การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย

การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย

ผู้เขียน ศิริพร สะโครบาเน็ค

book14

เนื้อหาหนังสือ :

“การค้ามนุษย์” ในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรง และสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และมีความเชื่อมโยง กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ในระดับสากล ความเข้าใจในหลักการ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งจำเป็น และกลไกที่จะนำไปสู่ การปฏิบัติตามหลักการนั้น- – จำเป็นอย่างยิ่ง

ในด้านนโยบาย “การค้ามนุษย์” ถือเป็น “อาชญากรรมข้ามชาติ” ที่ต้องการความร่วมมือจากองค์กรในทุกระดับ เพื่อป้องกันและขจัดให้หมดสิ้นไป แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ ที่เป็นสาเหตุให้การป้องกันและแก้ไข ไม่บรรลุเป้าประสงค์ ยังมีอยู่ และนับเป็นประเด็นท้าทาย สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะมีส่วนร่วม ทำให้นโยบายกับแนวปฏิบัติ เป็นไปอย่างสอดคล้องต้องกัน แนวคิด กลไก

และประเด็นท้าทายดังกล่าว จึงเป็นสิ่งสำคัญและควรคำนึงถึง เพื่อหยุดยั้งการเติบโต ของเครือข่ายการค้ามนุษย์ และคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งหมด 120 หน้า

ราคา 200 บาท

ปีที่พิมพ์ 2548

การค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน กับนิยามใหม่ ของการคุ้มครอง ผู้ตกเป็นเหยื่อ

การค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน กับนิยามใหม่ ของการคุ้มครอง ผู้ตกเป็นเหยื่อ

แปลจากหนังสือชื่อ Human Traffic human rights:

Redefining victim protection

book12

เนื้อหาหนังสือ :

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมผลการศึกษาวิจัยของ องค์กรสากลเพื่อต่อต้าน ความเป็นทาส ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเป็นเวลาสองปี โดยการสืบหามาตรการต่างๆ ในการปกป้องคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เป็นพยานในการฟ้องร้องนักค้ามนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกัน ให้รัฐบาลประเทศต่างๆ กำหนดให้การคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย การต่อต้านการค้ามนุษย์ของตน และได้ทำการศึกษาวิจัยโดยร่วมมือกับ องค์กรพัฒนาเอกชนส่วนท้องถิ่นในสิบประเทศ คือ เบลเยี่ยม โคลอมเบีย อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ไนจีเลีย โปแลนด์ ประเทศไทย ยูเครน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

ซึ่งผลการศึกษาชี้ว่า ที่ผ่านมาการที่รัฐบาลประเทศต่างๆ พยายามตอบโต้ กับกระบวนการค้ามนุษย์ ด้วยการกำหนดนโยบายการอพยพเข้าเมืองที่เข้มงวด ได้ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อผู้ย้ายถิ่นที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ย้ายถิ่น ต้องพึ่งพากระบวนการค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ผู้ค้ามนุษย์ สามารถกระทำความผิดต่อผู้ย้ายถิ่นได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ การคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นอยู่ มักจะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย มากกว่าการคำนึงถึงสิทธิด้านต่างๆ และไม่มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างพอเพียง

และในแต่ละประเทศที่ทำการศึกษาวิจัย จะประกอบไปด้วยหัวข้อเหล่านี้ คือ กฎหมายอาญา, กฎหมาย และนโยบายอื่นที่มีผลกระทบต่อผู้ถูกค้า, การวิเคราะห์โดยทั่วไป และการเปรียบเทียบกรณีศึกษา, การสืบสวน และการฟ้องร้องคดีต่อนักค้ามนุษย์, วิธีดำเนินการ, มาตรการในการคุ้มครอง, การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ถูกค้า, การชดใช้ทางกฎหมาย และค่าสินไหมทดแทน รวมถึงบทสรุป และข้อเสนอแนะ

หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 17 บท

รวมทั้งหมด 216 หน้า

ราคา 250 บาท

ปีที่พิมพ์ 2545

สู่สหัสวรรษใหม่

book11

ไดอารี่ผู้หญิง : สู่สหัสวรรษใหม่

เนื้อหาหนังสือ : สมุดไดอารี่สำหรับบันทึก

มือจับมือ ใจคล้องใจ ทลายกำแพงแห่งความเงียบ

ไดอารี่ผู้หญิง :

มือจับมือ ใจคล้องใจ ทลายกำแพงแห่งความเงียบ

book10

เนื้อหาหนังสือ : สมุดไดอารี่สำหรับบันทึก

จากปักกิ่งสู่หญิงไทย

จากปักกิ่งสู่หญิงไทย

เนื้อหาหนังสือ :

book09

บันทึกประสบการณ์ของหญิงไทย จากการร่วมประชุมสตรีโลกเรื่องสตรี ครั้งที่ 4

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน กันยายน 2538

และแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี ฉบับหญิงไทย

ปีที่พิมพ์ 2538

คำแก้ว

คำแก้ว

book08

เนื้อหาหนังสือ :

เรื่องราวของเด็กผู้หญิง “คำแก้ว” ที่ต้องพบปะกับสถานการณ์อันเลวร้าย

ในวัยที่เป็นเพียงเด็กหญิงเท่านั้น เรื่องราวที่น่าสะเทือนใจและน่าเรียนรู้

สำหรับเด็กผู้หญิง และสะท้อนสิ่งที่น่าคิดสำหรับผู้ใหญ่

คำแก้ว

เรียบเรียงโดย มูลนิธิผู้หญิง

ขนาด 25.5 x 18.5 ซม.

ชีวิตเด็กชาวเขา

ชีวิตเด็กชาวเขา

book07

เนื้อหาหนังสือ :

เรียบเรียงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน โดยอาสาสมัครเพื่อเด็กและเยาวชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวการเอาเปรียบเด็กทางเพศ เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่ได้ช่วยกันป้องกันเด็ก ให้พ้นจากอันตรายเหล่านี้ โดยเฉพาะเด็กชาวไทยภูเขา ซึ่งยังห่างไกลข้อมูลข่าวสารต่างๆ

เรียบเรียงโดย อาสาสมัครเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความหนา 42 หน้า

ขนาด 25.5 x 18.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ ธันวาคม 2540

สวรรค์ทระนง

สวรรค์ทระนง

วรรณกรรมแปลจาก Women at Point Zero

book06

เนื้อหาหนังสือ :

วรรณกรรมแปลจากเรื่อง Women at Point Zero

เขียนโดย นาวาลเอล สอุดดาวี

แปลโดย น.ชารียา

ปกพิมพ์ สี่สี

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2023
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031