Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

Archive for the ‘Scoop รายงานพิเศษ’ Category

สิทธิและบทบาทในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

 

woman02

ความรุนแรงในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กว่า 8 ปีมาแล้ว สร้างความสูญเสียมากมายมหาศาล มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 5,000 คนบาดเจ็บกว่า 10,000 คน แนวทางเชื่อมประสานสันติภาพนับวันยิ่งมืดมิดไร้ทางออก ไร้แสงสว่าง กระนั้น ก็ยังมีเสียงเล็กๆในพื้นที่ เสียงผู้หญิงที่ต้องอยู่อยากลำบากเมื่อลูกชาย สามี พ่อ ล้วนตายจากไปและทิ้งภาระมากมายให้รับผิดชอบ 

เสียงประชาชนนับวันยิ่งส่งเสียงดัง คือ สันติภาพ และการมีส่วนร่วมเยียวยาแก้ไข เพราะปัญหายิ่งนับวันยิ่งทวีความซับซ้อน  โดยเฉพาะเรื่องการรับรู้ระหว่างกันยังมีปัญหามาก ความเข้าใจเชิงลึกยังมีต่อกันสูง  เหมือนคำถามที่ว่าวันนี้   "ทำไมต้องยิงครู ?"   Read the rest of this entry »

24ปี”มูลนิธิผู้หญิง” ภารกิจสตรีไม่สิ้นสุด (ค้ามนุษย์)

bth_24ทำงานอย่างต่อเนื่องมา 24 ปี มูลนิธิผู้หญิงจัดงาน "24 ปี มูลนิธิผู้หญิงกับการเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุด" เพื่อทบทวนผลงานที่ผ่านมาและภารกิจที่ต้องสานต่อไป

งานจัดที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า มีกิจกรรมมากมาย เช่น การเสวนา การจัดนิทรรศการศิลปะผลงานศิลปินหญิง การฉายภาพยนตร์ "อำแดงเหมือนกับนายริด" ที่สะท้อนการต่อสู้ของผู้หญิงในอดีต

นางศิริพร สะโครบาเน็ค ประธานมูลนิธิผู้หญิง กล่าวเปิดงานว่า 24 ปีที่ผ่านมา การทำงานกับผู้หญิงของไทยนั้นยาก เพราะยังมีปัญหาในเรื่องของทัศนคติ เหมือนว่าผู้หญิงไทยนั้นทันสมัย แต่จริงๆ แล้วยังยึดติดมากในความแบบเก่าๆ แบบดั้งเดิม ซึ่งการทำงานเรื่องผู้หญิงจะต้องออกมาจากกรอบเดิม จะต้องพัฒนาทั้งระบบ ทั้งโครงสร้าง ความคิด ความเชื่อ จึงทำให้งานของมูลนิธิเป็นเรื่องลำบาก Read the rest of this entry »

สถานการณ์การค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็กต่างชาติกับการพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือ

 

women

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา มูลนิธิผู้หญิงได้จัดการเสวนา เรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็กต่างชาติกับการพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 50 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอแนวทางการคุ้มครองผู้เสียหายที่มีประสิทธิภาพ

จิราพร เอื้อเฟื้อ  ผู้ประสานงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ข้อสังเกตจากการทำงานว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กรวม ๕๑๐ คน พบผู้หญิงและเด็กต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๑๓๐ คน หรือ ๒๕ % ของทั้งหมด แต่ใน ๖ เดือนของปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กทั้งสิ้น ๑๙๗ คน พบผู้เสียหายฯ ๗๗ คน หรือ ๓๙ % ที่น่าห่วงใยมากคือ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ หรือ ๘๐ % เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี และเป็นผู้เสียหายสัญชาติลาวที่ถูกนำมาบังคับใช้แรงงานทั้งในโรงงานหรือภายในบ้าน  Read the rest of this entry »

รายงาน การสำรวจสถานการณ์การค้าหญิงและเด็กในสิงคโปร์และมาเลเซีย

 

930216_48376490-1

รายงานการสำรวจสถานการณ์การค้าหญิงและเด็กในสิงคโปร์ เป็นรายงานการเดินทางเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าหญิงและเด็กในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และสำรวจหน่วยงาน/องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กต่างชาติที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็กที่มาจากลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่14-23 พ.ศ.2548 และข้อมูลอีกส่วนหนึ่งได้จากการที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้หญิงได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือองค์กร HOME ซึ่งได้ริเริ่มโครงการให้ความช่วยผู้หญิงไทยในสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม 2548

มูลนิธิผู้หญิงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานชิ้นนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์แรงงานย้ายถิ่นและการค้าหญิงและเด็ก ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือหญิงและเด็กเหยื่อของการค้ามนุษย์ในประเทศทั้งสองมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การแสวงหาแนวทางและความร่วมมือในการป้องกันและยุติปัญหาการค้าหญิงและเด็กระหว่างทั้งสองประเทศร่วมกันต่อไป  Read the rest of this entry »

โครงการสานชีวิตหญิงและเด็กอันดามัน บันทึกประสบการณ์การทำงาน 1 ปี กับหญิงและเด็กผู้ประสบภัยสึนามิ

andaman

เป็นเวลา 1 ปี นับจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คลื่นยักษ์สึนามิได้พัดถล่ม 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน เมื่อเช้าวันที่ 26 เดือนธันวาคม 2547 นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต บ้านที่อยู่อาศัย และทรัพย์สิน รวมถึงเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ซึ่งมูลนิธิผู้หญิงเป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากโศกนาฎกรรมครั้งนี้ และได้ลงไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่สูญเสียสามีและต้องรับภาระดูแลครอบครัวเพียงลำพัง

มูลนิธิผู้หญิงได้ตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหญิงและเด็กตามความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ และได้ร่วมกับอาสาสมัครในท้องถิ่นออกเยี่ยมเพื่อสำรวจความเป็นอยู่สภาพปัญหาและความต้องการของหญิงและเด็กประสบภัย ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถมีรายได้พึ่งตนเอง  Read the rest of this entry »

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “สันติภาพ สุขภาวะ กับความมั่นคงของมนุษย์….จากมุมมองหญิงชาย” วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่จังหวัดปัตตานี

 

e0b980e0b884e0b8a3e0b8b7e0b8ade0b882e0b988e0b8b2e0b8a2e0b8abe0b88de0b8b4e0b887-e0b88ae0b8a1

 เป็นความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ และคณะทำงานวาระทางสังคมกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับองค์กรต่างๆ มากมายร่วมจัดงาน “มหกรรมสันติวิธี” โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งผู้หญิงที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวทั้งที่เป็นฝ่ายรัฐและฝ่ายชาวบ้าน กลุ่มผู้นำเกษตรกร ชาวเลพื้นบ้าน กลุ่มผู้นำสตรี และผู้ดูแลเด็ก จากพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ ตัวแทนผู้หญิงจากภาคเหนือ อีสาน กรุงเทพฯ และกลุ่มศาสนิกผู้หญิงจาก ๓ ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม 

วันแรก-  เราได้รับรู้ถึงความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่บนฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกจัดการจนเสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเล แม่น้ำ ภูเขา พืชพันธุ์ในป่า ซึ่งได้ส่งผลกระทบกับชีวิตของคนในท้องถิ่น และประสบการณ์ของผู้หญิงที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน ๓ จังหวัดภาคใต้ คุณกอเซ็ง อาบูชิ นักวิจัยชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าพรุ จากพรุลานควาย จ.ยะลา กล่าวว่า 

“ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างต้องการเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในชีวิตและในสังคม สำหรับคนที่อยู่ในชนบท การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีทรัพยากรหลากหลายที่อุดมสมบูรณ์ นั่นคือความมั่นคงของชีวิตมนุษย์… มุสลิม เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ในโลกและรอบตัวเรา เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์ใช้ และต้องเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย… การเข้าไปจัดการกับธรรมชาติโดยปราศจากความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณของสิ่งสร้างต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร นำไปสู่การแย่งชิงทรัพยากร และผลกระทบก็ตกกับชาวบ้าน”  Read the rest of this entry »

เยี่ยมบ้านผู้หญิงมุสลิม ผู้ประสบภัยสึนามิ ที่จังหวัดภูเก็ต

 

sunami4

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน และวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๔๘ พวกเราเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้หญิง ได้เยี่ยมบ้านผู้หญิงมุสลิมที่ยากจน บ้านบางเทา หมู่ ๓ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยสึนามิที่มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือเงินทุนช่วยเหลือครอบครัว จำนวน ๑๖ ครอบครัว ครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาท ทราบว่า ส่วนใหญ่ผู้หญิงนำไปซื้อเครื่องครัวและสิ่งของจำเป็นที่สูญหายไป ลงทุนประกอบอาชีพเดิม ๒ คน คือ ขายของชำ ขายอาหารตามสั่ง ซื้อจักรยานให้ลูกเดินทางไปโรงเรียน ๑ คน และวางมัดจำซื้อมอเตอร์ไซด์ เพื่อขับไปงานก่อสร้างนอกชุมชน ๑ คน เนื่องจากมอเตอร์ไซด์เดิมจมน้ำใช้งานไม่ได้ กลายเป็นเศษเหล็กขายได้เงิน ๒๐๐ บาท และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการกลับเข้าไปทำงานเดิมที่สนามกอร์ฟ ๑ คน  Read the rest of this entry »

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2023
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031