Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

ชีวิตที่หลงเหลือ กับ การใฝ่หาสันติภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

 

book13

นับจากเหตุการณ์ปล้นปืนวันที่ ๔ มกราคม และเหตุการณ์การเสียชีวิตของ ๑๐๖ ชีวิตเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ การใฝ่หาสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ในนาม “เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ” ได้เริ่มขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆ ที่แตกต่างหลากหลายและห่างไกลจากพื้นที่ความรุนแรง มาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์และบทบาทของผู้หญิงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ด้วยย่างก้าวที่ละเล็กทีละน้อย เครือข่ายเล็กๆ นี้ได้พาตนเองไปเชื่อมร้อยกับ ผู้หญิง เด็ก และเยาวชน ผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของตนไปในเหตุการณ์รุนแรงอีกหลายร้อยชีวิต เพื่อรับฟังเรื่องราวและเรียงร้อย ขึ้นเป็น “ชีวิตที่หลงเหลือ กับ รอยยิ้มหลังหยาดเลือด หนังสือเล่มน้อยที่เป็นสื่อให้ผู้สูญเสียได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคประชาคมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ และร่วมแสวงหาแนวทางการสร้างสันติภาพร่วมกัน 

เวทีเสวนา “ชีวิตที่หลงเหลือ กับ รอยยิ้มหลังหยาดเลือด” วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่กรุงเทพฯ  แรกของการเปิดตัวเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ และหนังสือ “ชีวิตที่หลงเหลือ กับ รอยยิ้มหลังหยาดเลือด” โดยร่วมกับคณะละครชุมชน “กลุ่มกั๊บไฟ” ในการนำเสนอเรื่องราวชีวิตของผู้สูญเสีย และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา การเสวนาเริ่มด้วยการแสดงของผู้หญิงและเยาวชนผู้สูญเสียสมาชิกในครอบครัว ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง ละคร และการอ่านเรื่องราวบางบทบางตอนในหนังสือ อันเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวชีวิตในสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น และนำเสนอข้อเท็จจริงบางแง่มุมให้สังคมได้รับรู้และมองอย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาได้คลี่คลาย และเป็นส่วนสำคัญทีทำให้เพื่อนมุสลิมได้มีตัวตนในสังคมได้อย่างเท่าเทียม 

ทั้งนี้ตัวแทนผู้สูญเสียได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ก่อนจบการแสดง การเสวนาหลังการแสดงของผู้เข้าร่วมอันประกอบด้วย คุณศิริพร สะโครบาเนค ประธานมูลนิธิผู้หญิง อาจารย์ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิผู้หญิง อาจารย์เสาวนีย์ จิตหมวด (กอส.) อาจารย์โคทม อารียา (กอส.) คุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิผู้หญิง (ผู้ดำเนินรายการ) ผู้เข้าร่วมจากสื่อมวลชน หน่วยงานNGOs การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เริ่มต้นด้วยความรู้สึกสะเทือนใจต่อเหตุการณ์และความเห็นใจในชีวิตที่หลงเหลือที่หลั่งออกมาเป็นถ้อยคำเจือด้วยน้ำตา พร้อมด้วยความพยายามที่จะช่วยเหลือ รวมถึงความปรารถนาให้คนในสังคมรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย ได้รับฟังข้อเท็จจริงจากคนในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ทั้งนี้ กำลังใจที่ผู้สูญเสียได้รับจากเวทีนี้ ได้นำมาซึ่งความหวังและการเยียวยาจิตใจ สร้างความเข้มแข็งในการกลับไปเผชิญกับชีวิตในพื้นที่ต่อไป 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2021
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31