Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

ถักทอชีวิตใหม่ ในศูนย์พัฒนาชีวิตเด็กบ้านวังใหม่

 

wangmai1

จากการที่มูลนิธิผู้หญิงร่วมกับอาสาสมัคร และผู้นำชุมชนจัดตั้งและพัฒนา  “โครงการศูนย์พัฒนาชีวิตเด็กบ้านวังใหม่” โดยมีเป้าหมายเพื่อรับเด็กเข้ามาดูแลในศูนย์ฯ และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก ๆ ทุกคนในหมู่บ้านวังใหม่ 

หมู่บ้านวังใหม่ เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เย้า เมี่ยน ลั๊วะ และลีซอ เนื่องจากการอพยพชาวบ้านที่ดำรงชีวิตแบบเกษตรกรรมในเขตภูเขาลงมาสู่ พื้นราบ ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ผู้ปกครองเด็กจึงย้ายถิ่นเพื่อหางานทำทั้งในและต่างประเทศ เกิดสภาพปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งอย่างรุนแรง และปัญหายาเสพติดที่ระบาดทั้งการค้าและการเสพ ผู้ปกครองบางคนติดคุกเนื่องจากยาเสพติด บางรายเสียชีวิตหรือติดโรคเอดส์ ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลเด็กได้ 

ศูนย์พัฒนาชีวิตเด็กบ้านวังใหม่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ในบริเวณอาคารอเนกประสงค์หลังเก่าของโรงเรียนบ้านวังใหม่ นำมาปรับปรุงเป็นบ้านพักสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นอาสาสมัครจากชาวบ้านในหมู่บ้านวังใหม่เป็นผู้ดูแล เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545 

ตั้งแต่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเปิดมา เริ่มแรกมีเด็กจำนวน 15 คน หลังจากนั้นเด็กส่วนหนึ่งได้กลับไปอยู่กับพ่อแม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ติดคุก และเด็กก็ได้มาเยี่ยมเพื่อนที่ยังอยู่บ่อยครั้ง บางส่วนไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนจิตอารีย์ บางครั้งช่วงปิดเทอมก็กลับมาสอนการบ้านน้องในศูนย์ฯ ทางศูนย์ฯ ได้รับดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี มีเด็กเข้ามาพักที่ศูนย์ฯปัจจุบัน จำนวน 26 คน เป็นหญิง 11 คน ชาย 15 คน อายุระหว่าง 8-14 ปี เป็นกลุ่มชนเผ่า เมี่ยน ลั๊วะ และลีซอ ตามลำดับ 

ส่วนใหญ่ศึกษาที่โรงเรียนบ้านวังใหม่ ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนบ้านร่องเคาะ ระดับมัธยมต้น ศูนย์ฯ ได้มีกิจกรรมเสริมที่ช่วยพัฒนาชีวิตเด็กๆ หลายอย่าง เสริมสร้างให้อยู่ร่วมกันโดยสามัคคี มีงานอดิเรกร่วมกัน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การสร้างสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์ อาทิ การปลูกดอกไม้ประดับ การสร้างศาลาพักชั่วคราว ประดิษฐ์เครื่องเล่น (ชิงช้า) งานศิลปะวาดรูปตามผนังในศูนย์ฯ ฝึกเต้นรำ ซึ่งเลือกเพลง และคิดท่าเต้นเอง

เด็กๆ ได้มีโอกาสไปแสดงในหมู่บ้าน ทำให้เด็กภาคภูมิใจในความสามารถ ซึ่งต่อไปจะมีการฝึกแลกเปลี่ยนภาษาต่างชนเผ่า และการแสดงของวัฒนธรรมชนเผ่า เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม และส่งเสริมให้คนภายนอกได้เรียนรู้ศิลปะ และ เข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละชนเผ่า 

“เด็กๆ ดีใจ ที่มีอาหารกินทุกมื้อ ได้มีเสื้อผ้า และรองเท้าใส่ ซึ่งเดิมไม่เคยมี และ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ” 

“ผู้ปกครอง บอกว่า การที่มีศูนย์ฯ เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เป็นเรื่องดี จะออกไปรับจ้าง ไปทำสวนที่อื่นไกลๆไม่ต้องกังวลเรื่องลูก ศูนย์ฯ ช่วยแบ่งเบาภาระได้มาก” 

 

……………..

ร่วมสร้างโอกาส และทางเลือกให้แก่เด็กๆ

 

ผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนทุนทรัพย์และปัจจัยสี่ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การศึกษา อีกทั้งอุปกรณ์เพื่อกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเด็กในหมู่บ้านต่อไป สามารถติดต่อได้ที่….มูลนิธิผู้หญิง ตู้ ปณ.47 ปทจ.บางกอกน้อย กทม.10700 โทร. 02 435 1246 และ 02 433 5149

 

หรือ ศูนย์พัฒนาชีวิตเด็กบ้านวังใหม่ หมู่ 12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2022
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031