Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

สื่อใส เครือข่ายนันทนาการสร้างสรรค์

 

e0b8aae0b8b7e0b988e0b8ade0b983e0b8aa1

สื่อใส เครือข่ายนันทนาการสร้างสรรค์ เกิดจากการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชน ด้านผู้หญิง เยาวชน เอดส์ องค์กรด้านสื่อและผู้นำนันทนาการจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมนันทนาการในปัจจุบัน ซึ่งใช้บทเพลง ท่าประกอบ และเกมส์ต่าง ๆ ที่มีการใช้ความรุนแรง เน้นการแสดงออกและใช้ภาษาที่ส่อไปในทางเพศที่มีความลามก หยาบคาย เช่น เพลงและท่าทางประกอบเพลงเมียงู บาทเดียวดูเพลิน อะไรไม่เกินเมียงู ลูบได้คลำได้ รูปได้คลำได้ แต่อย่าเอาไม้ แหย่รู ๆ หรือเพลง สตรีมีสองกีบ เอาไว้หนีบของศัตรู ศัตรูมีหนึ่งแท่งเอาไว้แทงของสตรี สตรีบอกว่าดีเอาอีกทีพี่ศัตรู…

 เนื้อหาในบทเพลงนำเสนอเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงให้เห็นเป็นเรื่องตลกขบขัน เช่น เพลงเมื่อฉันโดนข่มขืน เขาให้ยืนถ่างขา เอาไอ้นั้น เอาไอ้นี่ แหย่เข้ามา ทีสองทีไม่ว่า ต้องสักห้าหกที เป็นต้น 

กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิงรู้สึกอึดอัด เขินอาย ขาดความมั่นใจและรู้สึกไม่ปลอดภัย บางครั้งเมื่อปฏิเสธการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจะถูกลงโทษจากผู้จัดกิจกรรม นันทนาการในลักษณะเช่นนี้กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และยังได้ตอกย้ำทัศนคติในสังคม ที่มองว่าการล่วงละเมิดและลวนลามทางเพศ ทั้งทางวาจาหรืออื่น ๆ เป็นเรื่องสนุกสนาน เป็นเรื่องปกติ หรือผู้หญิงชอบความรุนแรง โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ ความรู้สึกของผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำ นันทนาการในลักษณะดังกล่าวมิได้แพร่ระบาดในหมู่นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งใช้โดยรุ่นพี่ ครูผู้สอนและแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังได้ใช้ในการจัดอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดังนั้น สื่อใส เครือข่ายนันทนาการสร้างสรรค์ จึงได้ร่วมกันคิดค้นการจัดกิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ที่มีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมและคำนึงถึงมิติหญิงชาย สภาพร่างกาย ความหลากหลายทางเพศ เคารพความแตกต่างทางชาติพันธุ์ และความเชื่อ โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมนันทนาการในรูปแบบใหม่นี้ จะเป็นทางหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านการใช้สื่อนันทนาการที่ส่อความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทุกภาค ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลายหลาย เคารพในสิทธิของกันและกัน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว 

กลุ่มสื่อใสจึงมีกิจกรรมร่วมกันดังนี้ 

๑.รวบรวม ออกแบบและปรับเปลี่ยนกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

๒.รณรงค์กระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงกิจกรรมนันทนาการที่ไม่เหมาะสมและใช้ความรุนแรง เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดนันทนาการในหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ 

๓.สร้างและขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่นันทนาการในรูปแบบสร้างสรรค์ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งกลุ่มนักศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งในโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา กลุ่มสื่อใส ขอเรียกร้องความรับผิดชอบจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมขจัดกิจกรรมนันทนาการที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและไม่เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะการแพร่ระบาดทางสื่ออินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ผู้ที่สนใจเป็นเครือข่ายนันทนาการสร้างสรรค์ โปรดติดต่อที่ ตู้ป.ณ ๔๗ ไปรษณีย์บางกอกน้อย กทม.๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๓๓๕๑๔๙, ๐๒ ๔๓๔๑๒๔๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๔๖๗๗ .

กลุ่มสื่อใส ประกอบด้วยสมาชิกก่อตั้ง ดังนี้

๑. กลุ่มกั๊บไฟ โครงการละครชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

๒. กลุ่มตะขบป่า จังหวัดนครราชสีมา

๓. โครงการวิทยุเสียงที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ทางเพศ

๔. มูลนิธิศักยภาพเยาวชน เชียงใหม่

๕. มูลนิธิผู้หญิง กรุงเทพฯ

๖. มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

๖. สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา

๗. ศูนย์การพัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คึกคัก จังหวัดพังงา

๙. ศูนย์ประสานงานมูลนิธิผู้หญิง จังหวัดพังงา

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
September 2019
M T W T F S S
« May    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30