Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

เสียงของผู้หญิงต่อการปฏิรูปการเมือง สร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม

 

samucha1

ผู้หญิงจากภาคต่างๆ ทั้งจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ชนเผ่า แรงงาน ภาคใต้ ฝั่งอันดามันและเพื่อนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 80 คน ได้เข้าร่วมเวที ผู้หญิง โลกาภิวัฒน์ กับความมั่นคงในชีวิต ในงานสมัชชาสังคมไทย ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้เล่าถึงสถานการณ์ชีวิตที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีชีวิตที่ขาดความมั่นคง ทั้งทางรายได้ อาชีพ และความปลอดภัยในชีวิต ผู้ผลิตรายย่อยทั้งหลายไม่สามารถอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับทุนผลิตขนาดใหญ่ วิถีชีวิตเกษตรกรต้องหันหน้าสู่แรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เอารัดเอาเปรียบ และคนงานต้องเผชิญกับภาวะถูกเลิกจ้าง แต่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้จะเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงต้องทำงานเป็นแรงงานรับจ้างเหมาที่ขาดหลักประกันใด ๆ ในชีวิต 

ผู้หญิงจำนวนมากที่เป็นหัวหน้าครอบครัว รับภาระดูแลลูกตามลำพัง รวมถึงหญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัวไปในเหตุการณ์ความรุนแรงทางภาคใต้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือชดเชยรวมถึงสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร และต้องดำเนินชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก การย้ายถิ่นไปหางานทำในต่างประเทศเกิดขึ้นทุก ๆ พื้นที่ 

ผู้หญิงจำนวนมากประสบปัญหาถูกล่อลวง ต้องเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ถูกบังคับทำงานชดใช้หนี้สินเยี่ยงทาส ถูกกักขังทำร้ายร่างกาย ถูกบังคับค้าประเวณี บางคนยอมจำนนหลบซ่อนทำงานอย่างผิดกฎหมายในต่างแดน เพื่อน ๆ สมาชิกแนวร่วมเพื่อก้าวหน้าของผู้หญิงจากภาคต่างๆ สิ้นหวังต่อการผลักดันให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนในระดับต่าง ๆ เพราะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้น้อย และผู้หญิงยังคงเป็นเพียงเสียงส่วนน้อย และมีข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปการเมือง 

ดังนี้ การปฏิรูปการเมืองจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ เปลี่ยนแนวทางจากการปกครองการตัดสินใจโดยกลุ่มคนที่อยู่ในชนชั้นปกครอง ไปสู่การตอบสนองปัญหาและความไม่เป็นธรรมในสังคม ให้มีกลไกรับฟังและสนองต่อสถานการณ์ปัญหาปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิง

โดยสร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงนำเสนอปัญหาและความต้องการ โดยเฉพาะผู้หญิงที่ประสบปัญหาวิกฤติ ถูกสามีทุบตี ทอดทิ้ง จัดสวัสดิการทางสังคมด้านต่างๆ รวมถึงการศึกษาของบุตร โดยเฉพาะคำนึงถึงภาระของผู้หญิงที่เลี้ยงดูลูกโดยลำพัง การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญาเรื่องผู้หญิง ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง รวมถึงให้สิทธิในสัญชาติแก่ชนเผ่า คนพลัดถิ่นต่าง ๆ

นโยบายการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ความเป็นธรรมและความคุ้มครองเมื่อถูกเลือกจ้าง หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน กลไกที่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมจัดสรร และตรวจสอบการใช้งบประมาณในองค์กรการปกครองระดับต่างๆ สร้างหลักประกันให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และให้ผู้หญิงได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
September 2019
M T W T F S S
« May    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30