Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

ข้อเสนอจากเวทีสาธารณะ ผู้หญิงต้องการนโยบายอะไรจากพรรคการเมือง

 

e0b89ce0b8b9e0b989e0b8abe0b88de0b8b4e0b887e0b881e0b8b1e0b89ae0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a1e0b8b7e0b8ade0b887

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ ร่วมกับ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท จัดเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง ผู้หญิงต้องการนโยบายอะไรจากพรรคการเมือง ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ดินแดง กทม.

เวทีสาธารณะ ผู้หญิงต้องการนโยบายอะไรจากพรรคการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัญหาและความต้องการเชิงนโยบายของผู้หญิงในภาคส่วนต่างๆ มาเสนอต่อพรรคการเมือง และต่อสาธารณชนในช่วงก่อนการเลือกตั้ง เวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 160 คน ประกอบด้วยผู้นำสตรีที่ทำงานในประเด็นต่างๆ เช่น ผู้ใช้แรงงานหญิง ผู้หญิงจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้หญิงชนเผ่า ผู้หญิงพิการ ผู้นำชุมชน นักจัดรายการวิทยุชุมชน องค์กรพัฒนาสตรีเอกชน ฯลฯ

สรุปข้อเสนอของผู้หญิงต่อพรรคการเมือง มีดังต่อไปนี้ 

1. การเร่งรัดโครงการด้านสังคมและเศรษฐกิจสำหรับเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้หญิงโดยเฉพาะ 

1.1 การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับครอบครัวผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยในทุกย่านอุตสาหกรรม 

1.2 การเร่งรัดจัดการศึกษาฟรีแก่เด็กทุกคน ในระยะเร่งด่วนให้อุดหนุนทุนการศึกษาแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เน้นการให้ความเป็นธรรมกับเด็กในกรณีตากใบและกรณี ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗) และเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย 

1.3 การจัดระบบกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความเป็นธรรมและการคุ้มครองแก่ผู้หญิงพิการที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง เช่น ถูกข่มขืน 

1.4 การจัดบริการที่ให้ความช่วยเหลือแม่ที่มีลูกพิการหรือคนพิการที่มีลูกปกติ เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ เช่น ให้แม่ที่มีลูกพิการทางหูเรียนภาษามือ หรือ มีศูนย์สอนภาษาพูดให้เด็กที่เป็นลูกคนพิการทางหู 

1.5 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พรบ. ขจัดความรุนแรงในครอบครัว เช่น บังคับใช้กฎหมายแบ่งโซนสถานบันเทิงเพื่อให้การคุ้มครองผู้เยาว์จากอบายมุขต่างๆ 

1.6 ส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของผู้หญิงและผู้หญิงพิการ เช่น การฝึกอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมการตลาด และการเข้าถึงทุน

 

 2. การดำเนินการตามมาตรา 87 ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย โดยคำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน โดยเร่งดำเนินการในหน่วยงานและกลไกการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 กำหนดสัดส่วนหญิงชายในกรรมการไตรภาคีด้านแรงงาน 

2.2 กำหนดสัดส่วนหรือการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทุกกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายมาปฏิบัติ ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะในกลไกเพื่อสร้างความสงบสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.3 กำหนดสัดส่วนหญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.4 จัดตั้งสถาบันส่งเสริมพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำและทักษะทางการเมืองให้แก่ผู้หญิง

 

3. ส่งเสริมความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ โดย 

3.1 การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามนโยบายในข้อ1. และการส่งเสริมงบประมาณแก่ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย 

3.2 จัดตั้งกองทุนในบางกรณี เช่น กองทุนช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง กองทุนช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงในครอบครัว กองทุนช่วยเหลือผู้ปกครองคนพิการทุกประเภทในการเลี้ยงดูบุตรพิการ 

3.3 จัดตั้งกลไกที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณต่อหญิงชายและกลุ่มที่หลากหลายในสังคม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอายุ คนพิการ ฯลฯ 

 

4. ประเด็นอื่นๆ 

4.1 เร่งรัดการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองความปลอดภัยในสถานประกอบการ 4.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนและผู้ใช้

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
January 2023
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031