Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

สิทธิและบทบาทในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

 

woman02

ความรุนแรงในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กว่า 8 ปีมาแล้ว สร้างความสูญเสียมากมายมหาศาล มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 5,000 คนบาดเจ็บกว่า 10,000 คน แนวทางเชื่อมประสานสันติภาพนับวันยิ่งมืดมิดไร้ทางออก ไร้แสงสว่าง กระนั้น ก็ยังมีเสียงเล็กๆในพื้นที่ เสียงผู้หญิงที่ต้องอยู่อยากลำบากเมื่อลูกชาย สามี พ่อ ล้วนตายจากไปและทิ้งภาระมากมายให้รับผิดชอบ 

เสียงประชาชนนับวันยิ่งส่งเสียงดัง คือ สันติภาพ และการมีส่วนร่วมเยียวยาแก้ไข เพราะปัญหายิ่งนับวันยิ่งทวีความซับซ้อน  โดยเฉพาะเรื่องการรับรู้ระหว่างกันยังมีปัญหามาก ความเข้าใจเชิงลึกยังมีต่อกันสูง  เหมือนคำถามที่ว่าวันนี้   "ทำไมต้องยิงครู ?"  

ส่วนหนึ่งมองว่านั่นเพราะการแก้ไขลึกๆ จริงๆ ไม่ได้แก้ รัฐพยายามสร้างเพียงระบบปกป้องตัวเอง แต่ก็ปกป้องไม่ได้ ในขณะที่ถ้าไม่หาสาเหตุ ก็ไม่เจอว่าอะไรคือปัญหา อะไรคือเหตุ ในขณะที่กรณีมีการยิงกันที่ร้านน้ำชา ในวันเดียวกัน ที่ยิงครู 2 คนตายในโรงเรียน กระแสในพื้นที่กระแสชาวบ้านกลับสนใจแต่เหตุการณ์ที่ร้านน้ำชา คุยแต่เรื่องนี้ ในขณะที่คนภายนอกสนใจแต่เหตุการณ์ยิงครู  ทั้งหมดสะท้อนปัญหาเรื่องการรับรู้ เรื่องความสนใจเกี่ยวกับความขัดแย้งซึ่งไม่เหมือนกัน ไม่ตรงกัน ซึ่งมันต้องมองไปที่สาเหตุ ด้วย ดังนั้น ความคาดหวังของขบวนการเครือข่ายผู้หญิงในวันนี้ จึงมากกว่าเรื่องเรรียกร้องสันติภาพ การมีส่วนร่วม หรือการออกมาไกล่เกลี่ย เท่านั้น  แต่ต้องลงมือแก้ไขไปที่เหตุ ยกระดับของปัญหาและ ร่วมงานทั้งกับคนในพื้นที่และคนส่วนกลางให้ได้

e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b4e0b897e0b898e0b8b4thaingo3

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา จึงได้มีเวทีเสวนา เรื่อง "สิทธิและบทบาทในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้" ขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังมุมมอง หาทางออกและนำเสนอผลงานตีพิมพ์หนังสือสะท้อนชีวิตผู้หญิงใน 3 จังหวัดใต้ ที่นักเขียนได้เขียนตีแผ่ความจริง โดยในเวทีเสวนาเกี่ยวบทบาทนั้น  คุณ โซรยา จามจุรี จาก เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้เสนอมุมมองว่า บทบาทผู้หญิงต้องลุกขึ้นทำงานจริงจังเพื่อเยี่ยวยาสันติภาพในบ้านตนเอง 

"พลังของผู้หญิงในวันนี้ จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้เพื่อยุติความรุนแรงในบ้านเกิดของตนเอง ต้องพยายามเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเพื่อคืนความสันติสุขมาสู่วิถีชีวิตพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่ละเลยไม่ได้สำหรับเราคือการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้หญิง เพราะผู้ชายคิดและทำแต่ในเรื่องรบ ใช้ความรุนแรง ใช้ทหาร แต่ผู้หญิงใช้ความรัก ความเป็นแม่ เราต้องฝึกอบรมวิธีการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี ใช้พลังชุมชน การทำสื่อ เพื่อนำไปสู่ความสนใจต่อปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัด

ณ วันนี้ ไม่ว่าคุณจะคิดยังไง สำหรับคน 3 จังหวัด ล้วนแต่เป็นเหยื่อไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ดังนั้น เครือข่ายผู้หญิงจะต้องขับเคลื่อนพลังเพื่อแสดงจุดยื่น คือ ยุติความรุนแรง ยุติความไม่เป็นธรรมบนแผ่นดินที่นี่ให้ได้ ค่ะ"

 

………………………..

e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b4e0b897e0b898e0b8b4thaingo4คุณ อุษา  เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการมูลนิธิผู้หญิง นั้นมองไปที่ข้อตกลงที่รัฐไทยลงนามไว้กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

"สิทธิของผู้หญิงที่ต้องได้รับการปฏิบัตินั้น รัฐไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสากลคือ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ทุกรูปแบบ หรือ  (cedaw) ตามมติ 235 ในกรณีสถานการณ์สู้รบที่บทบาทผู้หญิงมักถูกลืม เวลาเจรจาสันติภาพบทบาทผู้หญิงก็มักถูกลืม ดังนั้น ตนจึงอยากเสนอให้ทุกภาคส่วนต้องมีมิติหญิงชายเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต

จึงเสนอแนวนโยบายหรือคิดเรื่องเครื่องมือที่จะมาตอบสนองสิทธิ์ โดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงถูกกระทำซึ่งไม่รู้ หรือไม่มีข่าวออกมาเลยจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในความคิดตนจึงมองว่า บทบาทของผู้หญิงจะต้องไปดูว่ารัฐได้กระทำตามอนุสัญญาสากลนี้หรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงที่ออกมาขอรับการคุ้มครองก็สำคัญ แม้กระทั่งเรื่องเด็กและผู้หญิงได้รับผลกระทบอย่างไรนี่ก็สำคัญ ในสถานการณ์ตอนนี้"

 

 

………………………

e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b4e0b897e0b898e0b8b4thaingo5

คุณเรืองระวี พิชัยกุล  ผู้ประสานงานอาวุโส มูลนิธิเอเชีย นั้นนำเสนอไปที่แนวนโยบายของรัฐ ซึ่งเน้นความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และเน้นให้รัฐสนับสนุนชุมชนสร้างระบบป้องกันตนเอง

"อยากให้ปรับนโยบายให้มันสอดคล้อง ลดเงื่อนไขเชิงวัฒนธรรม เช่น ระเบียบราชการจะต้องเปิดให้วัฒนธรรมสามารถสืบทอดได้ เช่นการคลุมหน้า ปัญหาคือข้าราชการที่ไปประจำพื้นที่ ยังไม่ได้เรียนรู้เข้าใจก็ถูกย้ายออกไปแล้ว นอกจากนั้นก็อยากเสนอว่า ให้ชุมชนจัดการความปลอดภัยตัวเอง safety zone แล้วก็มีแผนกให้คำปรึกษา เรื่องผู้หญิง อย่างผู้นำศาสนา ส่วนมากก็เป็นผู้ชายซึ่งไม่เข้าใจความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิง ในระยะยาวก็น่าจะจัดการเรื่องทุนการศึกษาให้ นศ.หญิงเรียนกฎหมาย ถ้าเป็นไปได้ ตัวเอง อยากอบรมแนวคิด Gender ให้ผู้นำศาสนาด้วย 

 เรื่องปัญหาความรุนแรง อยากให้เอาการเมืองนำการทหาร ลดกำลังทหาร ซึ่งตอนนี้มีมากถึง 150,000 คน แต่ก็ยุติเหตุการณ์ไม่ได้ นอกจากนั้น ก็เน้นการกระจายอำนาจ อย่าง ผช.ผญบ. ก็ให้ผู้หญิงด้วยคนหนึ่ง หรือในคณะกรรมการทุกชนิด ควรจะมีผู้หญิงอย่างน้อย  1 ใน 3 ค่ะ"

 

ที่มา : ThaiNGO.org

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2022
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031