Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

มารู้จัก Smile-lay Club สโมสรเพื่อเด็กเคลื่อนย้ายในแม่สอด

 

Smile-Lay ภาษาพม่าอ่านว่า สมาย-เล เป็นศัพท์แสลงภาษาพม่า แปลว่า ยิ้มแย้ม เด็กๆชาวพม่ามุสลิมในแม่สอดได้ช่วยกันตั้งชื่อนี้เพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกของพวกเขาเวลามาร่วมกิจกรรมที่สโมสรเพื่อเด็กเคลื่อนย้ายแห่งนี้

Smile-lay Club เกิดขึ้นจากประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิผู้หญิงเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว หรือถูกล่วงเกินทางเพศโดยร่วมมือกับผู้นำ ผู้หญิง และเด็กในชุมชนพม่ามุสลิม 3 แห่งในอำเภอแม่สอดเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ในด้านการป้องกันปัญหาความรุนแรงทางเพศ มูลนิธิผู้หญิงพบว่าเมื่อผู้นำชุมชนและคนในชุมชนรวมทั้งเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงคืออะไร พวกเค้าจะเกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงและพยายามช่วยเหลือ ผู้ใหญ่พยายามช่วยให้เด็กๆปลอดภัยจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือ ถูกทำร้าย ส่วนเด็กๆเมื่อเริ่มรู้จักรูปแบบต่างๆของการล่วงเกินทางเพศเด็กจะสามารถเริ่มป้องกันตนเองในเบื้องต้นได้

คนในชุมชนได้สะท้อนปัญหาที่สำคัญคือชุมชนยังขาดสถานที่ที่ปลอดภัยที่เด็กๆจะมาพบปะพูดคุยกัน สาเหตุหนึ่งคือเนื่องจากเป็นชุมชนแออัด ยากจน ต้องย้ายที่อยู่อาศัยบ่อย ขาดแคลนทั้งสถานที่ที่จะอยู่อาศัยและสถานที่สำหรับพักผ่อน Smile-lay Club หรือ สโมสรเพื่อเด็กเคลื่อนย้ายในอำเภอแม่สอดจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเด็กได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังให้แก่เด็กทั้งชายและหญิงในชุมชนย้ายถิ่น Smile-lay Clubได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิผู้หญิง เริ่มเปิดเมื่อเดือนเมษายน 2562
Smile-lay Club เป็นสถานที่ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเด็กเป้าหมาย และ แก่ชุมชน สามารถสนองตอบต่อความจำเป็นของเด็กทั้งชายหญิงและผู้ใหญ่ในพื้นที่ นั่นคือเป็นที่ที่เด็กมาทำกิจกรรมแล้วเกิดความสุข ได้พัฒนาทักษะต่างๆซึ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองในระดับที่สูงๆขึ้นไป รวมทั้งได้ค้นพบความสามารถในตนเอง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลบวกต่อการพัฒนาเด็กซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆรวมทั้งภัยจากความรุนแรงต่อเด็ก
ทุกๆวันหลังเวลาเลิกเรียน และวันเสาร์อาทิตย์เด็กๆจะมาพบกันที่ Smile-lay Club เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น ขอคำปรึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากกิจกรรมต่างๆตามความสนใจของเด็กแต่ละคน โดยมีทีมพี่เลี้ยงช่วยเอื้ออำนวยให้เด็กแต่ละคนทั้งชายและหญิงได้รับการตอบสนองต่อความจำเป็นและความสนใจ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง Smile-lay ได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เด็กสนใจ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆเพื่อเป็นอาหาร และ เป็นไม้ประดับ การระบายสีน้ำ การวาดรูป การเพ้นท์เสื้อ การปักผ้า เป็นต้น และจัดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกแนวคิดใให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการอยู่ร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง การป้องกันตนเองจากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆรวมทั้งความรุนแรงทางเพศ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงในอาชีพ ในชีวิต
https://www.facebook.com/smilelayclub/?epa=SEARCH_BOX

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2023
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031