ปัจจุบัน ความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิง ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ลิดรอนสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายและเกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วโลก โดยไม่แบ่งชนชั้น เชื้อชาติ ภาษา ตลอดจนเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการบรรลุซึ่งความเสมอภาค การพัฒนาและสันติภาพ

สำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 มาตรา 53 มีบทบัญญัติว่า รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองแก่เด็กและบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังคงดำรงอยู่ในสังคม เนื่องจากทัศนคติที่มองว่า ผู้ชายมีสิทธิ์ทุบตีใช้ความรุนแรงต่อภรรยาตนเอง และการทุบตีทำร้ายภรรยาเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวในครอบครัว

สถิติล่าสุดของการศึกษาข้อมูลผู้หญิงที่มีสามีหรือคนรัก โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิผู้หญิงพบว่า ร้อยละ 44 เคยถูกทำร้ายจากสามีหรือคนรักร้อยละ 15 เคยถูกทำร้ายเฉพาะทางกาย ร้อยละ 16 เคยทำร้ายเฉพาะทางเพศ และร้อยละ 13 เคยถูกทำร้ายทั้งทางกายและทางเพศ

 

เพ็ญ อายุ 29 ปี เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เคยถูกสามีทุบตีทำร้ายระหว่างที่ตั้งครรภ์และลูกคนโตของเพ็ญก็เติบโตท่ามกลางการใช้ความรุนแรงเรื่อยมา นอกจากทุบตีเพ็ญแล้ว สามีของเพ็ญยังลวนลามลูกของตนเอง ปัจจุบันแม้ว่าเพ็ญจะเลิกกับสามีคนนี้ และมีสามีใหม่แล้ว แต่ลูกของเพ็ญก็กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจเรื่อยมา มูลนิธิฯ ได้แนะนำให้เพ็ญพาลูกไปพบจิตแพทย์เพื่อบำบัดรักษาทางจิตใจ ช่วยเหลือโดยให้ทุนการศึกษาแก่ลูกของเพ็ญ รวมทั้งให้เงินยืมแก่เพ็ญเพื่อลงทุนขายขนม เนื่องจากสามีคนใหม่ของเพ็ญก็ไม่ได้ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและเพ็ญก็มีหนี้สินและภาระต้องดูแลลูกและพ่อแม่ของตนเองอีกด้วย

……………..

แสง เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โต้ตอบการทำร้ายทุบตีจากสามี หลังจากทนต่อภาวะดังกล่ามากว่า 10 ปี และต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา แสงมีลูกอยู่ในวัยเรียนถึง 3 คน อายุ 16 ปี 13 ปี และ 6 ปี มูลนิธิผู้หญิง จึงได้ช่วยเหลือในการจัดหาทนายสู้คดี และประกันตัวแสงโดยใช้หลักทรัพย์ของมูลนิธิผู้หญิงที่มีอยู่ ตลอดจนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประจำวันให้แก่ลูกๆ ของแสง

……………….

แก้ว อายุ 18 ปี รู้จักกับพล เพื่อนชายซึ่งทำงานโรงงานเดียวกัน หลังจากที่คบกันได้ประมาณ 1 ปี แก้วก็ตั้งท้อง เมื่อพลร้ เขาให้แก้วไปเอาเด็กออก แต่แก้วก็เก็บเด็กเอาไว้จนกระทั่งครบกำหนด แก้วคลอดลูกในห้องพักเพียงลำพับ และ ณ วินาทีนั้นเอง แก้วมองไม่เห็นทางอื่นใด จึงตัดสินใจทำลายทารกที่เกิดมาด้วยมีดปอกแผลไม้ แก้วถูกจับและดำเนินคดีอาญาในข้อหาฆ่าผู้อื่น ครอบครัวของแก้วขอยืมหลักทรัพย์จากญาติจนประกันตัวแก้วออกมาได้ แก้วพบกับพล และตัดสินใจร่วมทางกันอีกครั้ง และให้กำเนิดลูกน้อย ต่อมา ญาติของแก้วต้องการใช้หลักทรัพย์นั้นในขณะที่แก้วยังไม่สิ้นสุดและมีลูกน้อยวัย 8 เดือน ในที่สุด แก้วได้รับความช่วยเหลือ โดยคุณสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภา จากจังหวัดยโสธรใช้ตำแหน่งประกันตัวแก้ว จากจังหวัดยโสธร ใช้ตำแหน่งประกันตัวแก้ว และทางครอบครัวของแก้ว ติดต่อทางมูลนิธิผู้หญิง ให้ช่วยจัดหาทนายเพื่อช่วยต่อสู้คดี

……………………

ทางออกของผู้หญิงที่ถูกทุบตี

ผู้หญิงที่ถูกทุบตีส่วนใหญ่ต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง โดยไม่ได้รับความคุ้มครองและได้รับการบริการทางด้านสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นเพราะความรู้สึกอับอายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่กล้าเปิดเผยปัญหาของตน รวมทั้งสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความตระหนักถึงผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิงและสังคมโดยรวม เช่น เมื่อผู้หญิงไปแจ้งความ หรือแจ้งตำรวจมาระงับเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะเน้นการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยไม่ได้สนใจต่อความต้องการของผู้หญิง

จากประสบการณ์การทำงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาของมูลนิธิผู้หญิง พบว่า ผู้หญิงต้องได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับความกดดัน และเมื่อไม่สามาถอดทนต่อการถูกทำร้ายต่อไปและหมดหนทางอื่นที่จะพ้นไปจากปัญหาที่เผชิญอยู่ เมื่อถูกทำร้ายอีกครั้ง ผู้หญิงก็ใช้อาวุธตอบโต้หรือป้องกันตัวจนเป็นฝ่ายทำร้ายสามีเสียชีวิต 

ในปี พ.ศ. 2543 มูลนิธิผู้หญิงได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครัวทั้งสิ้น 93 ราย โดยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ผู้หญิงที่ต้องคดีสืบเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัว 4 ราย เนื่องจากผู้ประสบปัญหามีฐานะยากจน มูลนิธิผู้หญิงจึงได้จัดหาทนายความในการต่อสู้คดี เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีให้ความยุติธรรมกับผู้หญิง โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาที่ผู้หญิงได้รับความกดดันจากการถูกทำร้ายทุบตีตลอดมา และยังช่วยเหลือในการประกันตัวเพื่อให้ผู้หญิงได้กลับคืนสู่ครอบครัวและมีโอกาสดูแลลูกๆ ของตนเองอีกครั้ง

ในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก มูลนิธิผู้หญิงจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือจากสาธารณชนเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ความรุนแรงในครอบครัวขึ้น

 

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วัตถุประสงค์

1. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย จัดหาทนายความ เมื่อผู้ประสบปญหาถูกดำเนินคดี

2. จัดบริการทางสังคมสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

3. สร้างชีวิตใหม่ ด้วยการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและสร้างทางเลือกประกอบอาชีพแก่ผู้ประสบปัญหา

4. เพื่อรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการยุติสายใยแห่งความรุนแรง

5. สร้างเครือข่ายร่วมมือ ประกันตัวแก่ผู้หญิงที่ต้องคดีจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ผู้สนใจต้องการมีส่วนร่วมช่วยเหลือและสร้างทางเลือกให้กับผู้หญิงและเด็กที่กำลังเผชิญกับการทุบตีทำร้ายในครอบครัว สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายสำนักงาน

มูลนิธิผู้หญิง 295 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 62 บางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 0-2433-5149, 0-2435-1246 โทรสาร 0-24346774

e-mail : ffw@mozart,inet.co.th

 

ท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้

 

ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………

หน่วยงาน  / องค์กร ………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….โทร……………………………………………………….

มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนกองทุน

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนฯ

 

1. ส่งธนาณัติในนาม “มูลนิธิผู้หญิง” ตู้ ปณ. 47 ปทจ. บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

จำนวนเงิน ………. บาท

2. สั่งจ่ายเช็คธนาคาร ในนาม “มูลนิธิผู้หญิง” ขีดคร่อมเข้าบัญชี Accout Payee Only จำนวนเงิน………………..บาท

3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร “มูลนิธิผู้หญิง” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย

สาขาถนนสาธร เลขที่บัญชี 038-2-18085-2 จำนวนเงิน…………………………………………….. บาท

 

ยินดีให้ความร่วมมือในการประกันตัวผู้หญิงที่ต้องคดี

อันเนื่องมาจากความรุนแรงในครอบครัว

 

 

หากต้องการแบบฟอร์มในการขอสนับสนุนเพื่อส่ง Fax ดาวโหลดได้ที่นี่